STRONA PAMIĄTKOWA

Wydawnictwo Translegis

WYDAWNICTWO TRANSLEGIS

Danuta i Maciej Kierzkowscy

Wydawnictwo Translegis zostało założone w 1990 roku przez małżonków Macieja Kierzkowskiego jako jego właściciela i jego żonę, Danutę Kierzkowską, jako redaktora naczelnego, założyciela Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych TEPIS i wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Wydawnictwo Translegis (pierwotnie pod nazwą Unitranslex, potem Wydawnictwo TEPIS) opracowywałoe i publikowało książki dla tłumaczy i dla prawników we współpracy z członkami Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS i pod auspicjami tego Towarzystwa od 1990 roku. Wydawnictwo szczyciło się pozyskaniem do grona autorów swoich publikacji wybitnych przedstawicieli świata nauki, wśród których znaleźli się między innymi nestorzy polskiej translatoryki: Olgierd Adrian Wojtasiewicz, Barbara Zofia Kielar i Franciszek Grucza. Formuła współpracy z wybitnymi tłumaczami praktykami umożliwiła wykorzystanie zawodowego dorobku najbardziej aktywnej i twórczej grupy członków Towarzystwa TEPIS.

W dziale literatury zawodowej dla tłumaczy ukazał się „Kodeks tłumacza sądowego” D. Kierzkowskiej (1991), „Wstęp do teorii tłumaczenia” O. A. Wojtasiewicza (1992), unikatowy „Słownik rybacki” M. Baranowskiego i Z. M. Jankowskiego (1994), glosariusz „Polish Universities and Schools” Z. Rybińskiej (1994), „Rosyjsko-polski słownik wyrazów i zwrotów trudnych” J. Wawrzyńczyka (1996) oraz „Jak nie należy tłumaczyć tekstów technicznych” A. Voellnagla (1998, 2014), W roku 2002 wydano „Tłumaczenie prawnicze” D. Kierzkowskiej, zaś w roku 2004 – „L’interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l’interprétation” M. Tryuk. W 2005 roku ukazał się „Komentarz do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego” i „Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem”. Ważna pozycja pt. „Tlumacz w postępowaniu karnym” J. Poznańskiego ukazała się w 2007 r., „The Grammatical Structure of Legal English” M. Bazlika, P. Ambrusa i M. Bęcławskiego – w 2010 r. , zaś „Polsko-angielski słownik terminów prawnych PolTerm z definicjami” T. Borkowskiego – w 2011 r.

Zbiory tekstów paralelnych w postaci oryginalnych dokumentów urzędowych znajdujących się w obrocie prawnym w krajach danego języka, typowych dla warsztatu tłumacza przysięgłego, to zbiory w języku angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, rosyjskim, włoskim i hiszpańskim. W roku 2011 ukazał się również zbiór pt. „Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego” (Z. Rybińska).

Zbiór prawa polskiego “The Polish Law Collection”, wydawany od 1996 roku jako jedyna w kraju regularnie aktualizowana publikacja wymiennokartkowa (do 2013 r.), następnie dostępna online na stronie www.polishlaw.com.pl do października 2021 roku, zawierała przekłady polskich aktów prawnych (około 50 najważniejszych ustaw w dziedzinie prawa handlowego i podatkowego) na język angielski wykonywane przez doświadczonych i wysoko kwalifikowanych tłumaczy. Jakość tłumaczeń Wydawnictwa Translegis była ceniona ze względu na spójność terminologii PolTerm z zastosowaniem ekwiwalencji denotacyjnej wg definicji D. Kierzkowskiej, wypracowanej przez koordynatora terminologicznego zbioru PolTerm dr Tomasza Borkowskiego we współpracy z prawnikami i ekspertami różnych dziedzin. PolTerm wszedł w skład EuroTerm Banku, a jego rozwój był wspierany przez kilka lat przez Wydawnictwo C.H. Beck, które ostatecznie przejęło dalsze aktualizowanie przekładów i ich udostępnianie na swoim portalu od końca 2021 roku. Funkcję koordynatora terminologicznego przejęła Marta Tajchman.

Specjalistyczne czasopismo „Lingua Legis”, wydawane pod auspicjami Towarzystwa TEPIS od 1994 r. i opracowywane pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. Barbary Z. Kielar – nestorki tłumaczenia prawniczego w Polsce, było adresowane do tłumaczy prawniczych i specjalistycznych. W latach 1994-2014 r. ukazały się 22 numery tego czasopisma. Wśród autorów artykułów umieszczanych w Lingua Legis znajdują się pracownicy naukowi uczelni polskich i zagranicznych, zajmujący się szeroko pojętą translatoryką, obejmującą teorię i praktykę tłumaczenia.
W 2015 roku Lingua Legis zmieniła wydawcę i stała się czasopismem Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego – również pod auspicjami Towarzystwa TEPIS. Artykuły umieszczone w nr 23 i następnych czasopismach Lingua Legis są dostępne na stronie www.lingualegis.ils.uw.edu.pl.
Redaktorem naczelnym LL z ramienia ILS została dr hab., Anna Jopek-Bosiacka.

W okresie 1990-2015 wydano w sumie 61 pozycji z działu literatury zawodowej dla tłumaczy prawniczych i specjalistycznych: 39 książek i 22 numery czasopisma „Lingua Legis”. Ze względu na unikatowy profil działania i specjalistyczny charakter upowszechnianej wiedzy Wydawnictwo Translegis cieszyło się uznaniem odbiorców, wśród których znajdowali się doświadczeni tłumacze, prawnicy posługujący się językami obcymi oraz liczni adepci zawodu tłumacza.

We współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości ukazało się w 2018 roku opracowanie zbiorowe pt. "Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy", w 2019 roku drugie, zaktualizowane wydanie tej publikacji Ostatnia publikacja Wydawnictwa Translegis ukazała się w 2020 roku jako autorskie kompendium wiedzy Danuty Kierzkowskiej pt. „Alchemia zawodu tłumacza”.

Ważna informacja dotycząca plików cookies.
Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Więcej informacji udostępniamy w naszej Polityce prywatności
X